Kontakt do nas


Grupa BES
ul. Tadeusza Sygietyńskiego 5, 41-710 Ruda Śląska

INFOLINIA :
tel.32 706 99 00
fax.32 790 53 32

e-mail:bes@biurobes.pl

Godziny pracy : pn. - pt. 7:00 – 16:00

Kontakt

Super Team

 
Usługi płacowe

Niezbędnym uzupełnieniem usług księgowych jest obsługa kadrowo-płacowa. Prowadzimy profesjonalną obsługę płac i rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń społecznych. Sporządzamy listy płac ze wszystkimi jej elementami oraz wysyłamy deklaracje i raporty wymagane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych oraz Urzędy skarbowe.

W ramach obsługi płacowej oferujemy:

 • naliczanie wynagrodzeń, składek na ubezpieczenie społeczne, składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych dla pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę oraz osób zatrudnionych na podstawie umowy o dzieło lub umowy zlecenia
 • sporządzanie imiennych list płac w podziale uzgodnionym z Klientem; pasków wypłat oraz comiesięcznych deklaracji rozliczeniowych ZUS oraz raporty RMUA dla pracowników
 • naliczanie nadgodzin, premii, dodatków i innych świadczeń pracowniczych, przewidzianych kodeksem pracy i regulaminem pracy obowiązującym w Państwa Firmie
 • rozliczanie zwolnień lekarskich, naliczanie zasiłków chorobowych, prowadzenie dokumentacji zasiłkowej oraz wynagrodzeń pracowników
 • obliczanie ekwiwalentów urlopowych, odpraw, odszkodowań itp. świadczeń
 • naliczanie diet i ryczałtów oraz rozliczanie delegacji służbowych, krajowych i zagranicznych
 • sporządzanie miesięcznych  deklaracji dla ZUS wraz z niezbędnymi raportami
 • sporządzanie deklaracji podatkowych (PIT-4; PIT-8A) oraz rocznych informacji o dochodach  (PIT-11; PIT-8B; PIT-40) dla pracowników i zleceniobiorców
 • roczne rozliczanie podatkowe pracowników, którzy zgodnie z przepisami prawa zgłoszą taki wniosek Pracodawcy
 • podpisywanie w imieniu Firmy deklaracji i raportów ZUS, dokumentów zgłoszeniowych i rozliczeniowych, deklaracji podatkowych na podstawie specjalnego upoważnienia (w sposób uzgodniony z Klientem)
 • przygotowywanie deklaracji PFRON
 • rozliczanie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
 • rozliczanie pod względem formalnym i rachunkowym kosztów związanych z użytkowaniem samochodów służbowych oraz używaniem samochodów prywatnych do celów służbowych
 • sporządzanie raportów kadrowo-płacowych dla potrzeb wewnętrznych

Schemat obsługi płacowej:

Na podstawie pełnomocnictwa reprezentujemy klienta przed Urzędem Skarbowym i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.

Powiązane strony: