Kontakt do nas


Grupa BES
ul. Tadeusza Sygietyńskiego 5, 41-710 Ruda Śląska

INFOLINIA :
tel.32 706 99 00
fax.32 790 53 32

e-mail:bes@biurobes.pl

Godziny pracy : pn. - pt. 7:00 – 16:00

Kontakt

Super Team

Strona główna > Informacje > Przypominamy o przygotowaniu spisu z natury
Przypominamy o przygotowaniu spisu z natury
PDF Drukuj Email

Dokonywanie spisu z natury jest jednym z obowiązków podmiotów prowadzących działalność gospodarczą.  Obowiązek ten wynika zarówno z przepisów prawa podatkowego, jak i bilansowego. Dla podmiotów prowadzących podatkowe księgi przychodów i rozchodów podstawowym aktem prawnym w tym zakresie jest rozporządzenie Ministra Finansów z 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Obowiązek sporządzenia spisu z natury powstaje m.in. na koniec każdego roku podatkowego, czyli na 31 grudnia (§ 27 rozporządzenia), przy czym podatnik nie musi zawiadamiać o spisie naczelnika urzędu skarbowego.

Spis z natury jest spisem poszczególnych składników majątku. Spisem z natury objęte są: towary handlowe, materiały (surowce) podstawowe i pomocnicze, półwyroby, produkcja w toku, wyroby gotowe, braki i odpady (§ 27 ust. 1 rozporządzenia).

Spis z natury powinien obejmować również towary stanowiące własność podatnika, znajdujące się w dniu sporządzenia spisu poza jego zakładem, a także towary obce znajdujące się w zakładzie podatnika. Towary obce nie podlegają wycenie, wystarczające jest ilościowe ich ujęcie w spisie towarów z podaniem, czyją stanowią własność.

Spis z natury powinien być sporządzony w sposób staranny i trwały oraz zakończony i zaopatrzony w podpisy osób uczestniczących w spisie.

Uwaga : pomioty które nie mają żadnego majątku do spisania też muszą przygotować remanent!!!!!!!

W załączeniu przekazujemy opracowany wzór arkusza spisu z natury - pobierz .

Zródło: Ksiegowosc.infor.pl