Kontakt do nas


Grupa BES
ul. Tadeusza Sygietyńskiego 5, 41-710 Ruda Śląska

INFOLINIA :
tel.32 706 99 00
fax.32 790 53 32

e-mail:bes@biurobes.pl

Godziny pracy : pn. - pt. 7:00 – 16:00

Kontakt

Super Team

 
Strona główna > Finansowanie - optymalne rozwiązania > Przedsądowna windykacja wierzytelności
Przedsądowna windykacja wierzytelności

Windykacja przed sądowa to odzyskiwanie należności na drodze polubownej. Naszym podstawowym celem jest odzyskanie Państwa należności przy jak najmniejszym zaangażowaniu Państwa czasu i pieniędzy. Wysoka skuteczność windykacji przed sądowej w BES Plus wynika z indywidualnego podejścia do każdego zlecenia.

Windykacja przed sądowa dotyczy spraw w każdym stadium przeterminowania i o różnym statusie:

  • przed wejściem na drogę sądową,
  • z tytułem wykonawczym,
  • po bezskutecznej egzekucji komorniczej,
  • obsługiwane uprzednio przez inne podmioty zajmujące się windykacją należności.


Usługa ta jest zaadresowana do klientów, których kontrahenci utracili płynność finansową a także dla klientów których kontrahenci cechują się brakiem dyscypliny płatniczej. Podczas windykacji przed sądowej ma się na uwadze możliwość skierowania sprawy na drogę sądową. Co za tym idzie, zbiera się dokumenty oraz informacje o majątku dłużnika, który można już zabezpieczyć w trakcie postępowania sądowego, jeszcze przed uzyskaniem wyroku czy nakazu zapłaty .

Podczas windykacji przed sądowej wielokrotnie kontaktujemy się z dłużnikiem w celu zobligowania go do zapłaty zobowiązania oraz kierujemy formalne wezwania do zapłaty. Czynności te mają wyprowadzić dłużnika ze stanu pełnej kontroli nad tokiem spraw. Najlepszą bronią w walce z nieuczciwymi kontrahentami jest sprawienie, aby dłużnik nie miał poczucia bezpieczeństwa i utracił kontrolę nad toczącymi się sprawami.

Taki stan rzeczy sprawia, że dłużnicy najczęściej płacą swoje zobowiązania wraz z odsetkami.

Jeśli dłużnik mimo tego nie zapłaci swojego długu, przystępujemy do postępowania sądowego.