Kontakt do nas


Grupa BES
ul. Tadeusza Sygietyńskiego 5, 41-710 Ruda Śląska

INFOLINIA :
tel.32 706 99 00
fax.32 790 53 32

e-mail:bes@biurobes.pl

Godziny pracy : pn. - pt. 7:00 – 16:00

Kontakt

Super Team

 
Nabywanie wierzytelności

Nabywanie wierzytelności

Sprzedaż wierzytelności jest najszybszym dla wierzyciela sposobem na odzyskanie należnych mu pieniędzy. BES Plus Sp. z o.o. kupuje pakiety wierzytelności masowych, konsumenckich i korporacyjnych, które nie były dotychczas windykowane lub wobec których proces windykacji zakończył się porażką. Na podstawie Umowy Przelewu Wierzytelności przejmuje wierzytelności i wszelkie wynikające z niej prawa, zaś Klient uzyskuje korzyści związane z szybkim spłaceniem wierzytelności, poprawą płynności finansowej oraz czyszczeniem bilansu.

BES Plus Sp. z o.o. przejmując wierzytelności bierze na siebie ryzyko związane z prowadzeniem postępowania windykacyjnego na etapie polubownym czy sądowym oraz ryzyko niewypłacalności dłużnika.