Kontakt do nas


Grupa BES
ul. Tadeusza Sygietyńskiego 5, 41-710 Ruda Śląska

INFOLINIA :
tel.32 706 99 00
fax.32 790 53 32

e-mail:bes@biurobes.pl

Godziny pracy : pn. - pt. 7:00 – 16:00

Kontakt

Super Team

 
Strona główna > Finansowanie - optymalne rozwiązania > Dochodzenie roszczeń na drodze sądowej
Dochodzenie roszczeń na drodze sądowej

Postępowanie sądowe jako sposób dochodzenia roszczeń, winno być wykorzystywane, jeśli dotychczas podejmowane działania windykacyjne przed sądowe nie przyniosły zamierzonego efektu.

Wierzyciel może przed sądem żądać spełnienia należnego mu świadczenia, a w niektórych sytuacjach nawet naprawienia szkody poniesionej na skutek nienależytego wykonania zobowiązania. Opóźnienie w spełnieniu świadczenia pieniężnego przez dłużnika rodzi zawsze obowiązek zapłaty odsetek za czas opóźnienia co daje wierzycielowi możliwość żądania również zasądzenia należnych odsetek, niezależnie od żądania zapłaty należności głównej.

Droga sądowa daje wierzycielowi możliwość uzyskania wyroku lub nakazu zapłaty (tytułu egzekucyjnego) w celu dalszego dochodzenia roszczeń (po nadaniu klauzuli wykonalności) na drodze egzekucji komorniczej. W przypadku, gdy dłużnik ze względu na swoją sytuację majątkową nie jest w stanie w danej chwili spełnić świadczenia pieniężnego, wierzyciel uzyskując wyrok lub nakaz zapłaty na możliwość dochodzenia roszczenia w terminie późniejszym, gdy sytuacja materialna dłużnika pozwoli na wyegzekwowanie roszczenia.

Usługa ta polega na sporządzeniu i przesyłaniu do sądu pozwu wraz z pełną dokumentacją. Jednocześnie w przypadku konieczności dochodzenia roszczeń na drodze sądowej zapewniamy kompleksową obsługę radców prawnych oraz adwokatów specjalizujących się w prawie cywilnym .