Kontakt do nas


Grupa BES
ul. Tadeusza Sygietyńskiego 5, 41-710 Ruda Śląska

INFOLINIA :
tel.32 706 99 00
fax.32 790 53 32

e-mail:bes@biurobes.pl

Godziny pracy : pn. - pt. 7:00 – 16:00

Kontakt

Super Team

 
Strona główna > Doradztwo - wsparcie dla firm > Restrukturyzacja organizacyjna i finansowa przedsiębiorstw
Restrukturyzacja organizacyjna i finansowa przedsiębiorstw

Restrukturyzacja przedsiębiorstwa obejmuje wiele powiązanych procesów i działań, powodujących zazwyczaj zmianę zakresu działania firmy,  organizacji wewnętrznej i systemu zarządzania,  a także struktury własnościowej i struktury kapitałowej.

W zależności od przesłanek tego procesu rozróżniamy restrukturyzację naprawczą (program naprawczy) oraz restrukturyzację rozwojową (program rozwoju).

Na standardowy program restrukturyzacji przedsiębiorstwa składają się następujące elementy:

Analiza przedsiębiorstwa i diagnoza jego sytuacji (otoczenie przedsiębiorstwa i wewnętrzne aspekty jego działalności: struktura organizacyjna, zasoby, technologie,   standing ekonomiczny i finansowy, analiza prawna).
Określenie misji i celów strategicznych, identyfikacja luki strategicznej, diagnoza potrzeb restrukturyzacyjnych.
Rekomendacje restrukturyzacyjne - program zmian i usprawnień przedsiębiorstwa.
Szczegółowy program restrukturyzacji przedsiębiorstwa i harmonogram jego wdrożenia.
Plan finansowy i budżet kosztów wdrożenia programu restrukturyzacji.


Proces restrukturyzacji może obejmować kompleksowo całe przedsiębiorstwo lub też tylko wybrane sfery jego działalności (restrukturyzacja organizacyjna, majątkowa, finansowa, restrukturyzacja zatrudnienia, restrukturyzacja poszczególnych jednostek  organizacyjnych).

Program restrukturyzacji przedsiębiorstwa może być również, na życzenie klienta, wykonywany etapowo, a poszczególne jego elementy mogą mieć formą odrębnych opracowań.

Restrukturyzacja przedsiębiorstwa jest związana często także ze zmianami własnościowymi lub konsolidacją bądź też jego podziałem. W takich przypadkach dodatkowo przygotowujemy szczegółową koncepcję kapitałowo - organizacyjną transformacji, a na życzenie Zamawiającego uczestniczymy także w jej wdrażaniu. Spółka nasza ma w tym obszarze unikalne doświadczenie, wypracowane zarówno w trakcie realizacji zleceń dotyczących konsolidacji firm w strukturach holdingowych, jak również typowych fuzji i przejęć oraz procedur prywatyzacyjnych. Doświadczenie to obejmuje także wszystkie procedury przekształceń, podziałów i połączeń spółek w oparciu o przepisy Kodeksu Spółek Handlowych.