Kontakt do nas


Grupa BES
ul. Tadeusza Sygietyńskiego 5, 41-710 Ruda Śląska

INFOLINIA :
tel.32 706 99 00
fax.32 790 53 32

e-mail:bes@biurobes.pl

Godziny pracy : pn. - pt. 7:00 – 16:00

Kontakt

Super Team

 
Opinie i analizy

Dzięki stałej współpracy z adwokatami i radcami prawnymi istnieje możliwość uzyskania profesjonalnej porady prawnej, opinii i wyjaśnień z zakresu obowiązków podatkowych  i celnych. Dzięki temu możliwe jest sporządzenie opinii prawnej w sprawach dotyczących obrotu gospodarczego i powszechnego prawa cywilnego. Opinie sporządzane są w formie memorandum w przypadku konieczności pilnego rozwiązania problemu Klienta lub w formie rozbudowanej, gdy Klient oczekuje przedstawienia pełnego stanu orzecznictwa i poglądów naukowych na dany temat. W ten sposób opracowane opinie prawne posiadają wysoki walor merytoryczny zarówno z praktycznego, jak i teoretycznego punktu widzenia. Z tego powodu opinie te są wysoko cenione przez naszych Klientów.

BES Plus Sp. z o.o. uczestniczy także w sporządzaniu analiz obejmujących oprócz szczegółowej wiedzy prawniczej, także ocenę sytuacji w danej dziedzinie gospodarczej wraz z przewidywanymi zmianami zarówno w obszarze obowiązujących przepisów prawa, jak też w obszarze przewidywanych zmian gospodarczo – ekonomicznych, rekomendując Klientom możliwe działania na przyszłość.