Kontakt do nas


Grupa BES
ul. Tadeusza Sygietyńskiego 5, 41-710 Ruda Śląska

INFOLINIA :
tel.32 706 99 00
fax.32 790 53 32

e-mail:bes@biurobes.pl

Godziny pracy : pn. - pt. 7:00 – 16:00

Kontakt

Super Team

 
Strona główna > Doradztwo - wsparcie dla firm > Interpretacje podatkowe
Interpretacje podatkowe

W razie wątpliwości co do prawidłowego rozumienia przepisów i należytego wypełnienia obowiązków podatkowych, można zwrócić się do izby skarbowej o pomoc, czyli tzw. indywidualną interpretację podatkową.

Indywidualna interpretacja podatkowa to pisemne objaśnienie przepisów prawa podatkowego, dokonane przez organ podatkowy w indywidualnej sprawie, na wniosek osoby zainteresowanej (wnioskodawcy). Interpretacja zawiera ocenę stanowiska wnioskodawcy, wraz z uzasadnieniem prawnym tej oceny. Gdy jest ona pozytywna (tj. na korzyść pytającego), organ nie musi podawać uzasadnienia. Natomiast w przypadku negatywnej oceny, interpretacja indywidualna zawiera wskazanie prawidłowego postępowania w danej sprawie, wraz z uzasadnieniem prawnym.

O wydanie interpretacji przepisów może wnioskować każdy zainteresowany, czyli: podatnik, płatnik, następca prawny podatnika lub osoba trzecia (np. członek zarządu fundacji, spółki). Może to być zarówno osoba fizyczna, jak i osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej. O wydanie interpretacji może wystąpić także osoba bez miejsca zamieszkania lub siedziby na terytorium Polski. Wnioskodawca może występować tylko we własnej sprawie. Złożenie wniosku o rozpatrzenie cudzej sprawy wymaga posiadania pełnomocnictwa.